Novak


Novak Tea 是由一群來自香港 90 後所創立。Novak Tea 積極自家研發氣泡蛇麻
花茶,並且想要建立一個新穎且健康的碳酸飲品文化。